Integritetspolicy

Om Integritetspolicy och GDPR Policy för personuppgifter

Allmänt
Mycket av den information du tillhandahåller och sprider kan direkt eller indirekt anknytas till dig. Det är sådan information som kallas personuppgift som omfattas av dataskyddsförordningen (ofta kallad GDPR) sedan 2018-05-25. Ditt IP-nummer är ett exempel på en personuppgift. Likaså din e-postadress. Som företag är det inte tillåtet att behandla personuppgifter utan ett klart och tydligt angivet ändamål. Vi får inte samla in och spara personuppgifter för att det kan bli användbart någon dag.
Vi behandlar och hanterar personuppgifter för följande ändamål:
New Element Scandinavia AB (anges nedan som NES), org.nr 556639–3590, värnar om din personliga integritet. Du ska alltid kunna känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett lagligt sätt när du på något sätt lämnar dina personuppgifter till New Element Scandinavia (NES) eller via något av våra varumärken. Vi vill med denna integritets- och personuppgiftspolicy beskriva hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning enligt personuppgiftslagen (PuL) och EU:s integritetslagstiftning Dataskyddsförordningen (GDPR).

Personuppgiftsansvarig
NES är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter du har tillhandahållit oss när du besökt www.newelement.seoch öppnar e-post med någon av våra nyhetsbrev (här kallad nyhetsbrev) och ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. NES är inte personuppgiftsansvarig eller personuppgiftebiträde för personuppgifter du tillhandahåller tredjepart (till exempel Google eller Facebook) när du besöker någon av våra webbplatser.

Dataskyddsombud och hur du kommer i kontakt med oss
NES har utsett ett Dataskyddsombud som bland annat har till uppgift att övervaka att företagets Personuppgiftsansvariga behandlar dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning.
Har du frågor gällande vår integritets- och personuppgiftspolicy, behandling av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud, som heter Ola Gräsberg.

NES Dataskyddsombud nås på följande e-postadress: info@newelement.se, eller via vanligt brev som skickas till: New Element Scandinavia, Att: ”Dataskyddsombud”, Näsby 52, 155 93 Nykvarn.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem:

Kontaktformulär, telefonsamtal och kundbesök
Vi samlar in erforderliga kontaktuppgifter via vårt kontaktformulär, samtal och kundbesök för att kunna fullfölja våra åtaganden mot dig som kund. Normalt samlar vi in ditt namn, företagsnamn, fakturaadress, mailadress och telefonnr. Om du även lämnar några övriga uppgifter till oss, så sparar vi dom med, allt för att kunna hjälpa dig på bästa sätt.

Cookie-filer
En cookie är en liten datafil som webbplatser lagrar på din dator så att de kan känna igen din dator nästa gång du besöker webbplatsen. En cookie-fil är passiv och kan inte sprida datavirus eller andra skadliga program. För att ge dig som besökare en så bra upplevelse av ridresorisland.se använder vi Cookies. Cookies används även för att mäta trafiken på vår webbplats och för statistik. Enligt lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 25 juli 2003 ska besökaren för en webbplats informeras om att webbplatsen använder cookies. Användaren ska också ges möjlighet att förhindra cookies.

Vill du stänga av cookies kan du ändra dina inställningar för cookies i din webbläsare. Följ instruktionerna för just den webbläsare du använder. Information hur du stänger av cookies brukar finnas på tillverkarens hemsida eller i programvarans hjälpfil.

Analys
Vi använder Google Analytics för att få mer information om våra besökare på hemsidan och för att bättre anpassa vår hemsida och nättjänster efter besökarnas behov. Det hjälper oss också att hitta nya kunder och målgrupper samt anpassa vår marknadsföring efter analysen.

Hur samlar vi information om dig
Vi samlar in de personuppgifter du tillhandahåller oss när du exempelvis bokar en resa på någon av våra webbplatser, vid event/mässor, när du registrerar dig för nyhetsbrev, deltar i en tävling, svarar på enkäter/undersökningar, skickar ett e-postmeddelande eller kontaktar oss via telefon.
Vi samlar in information när du använder någon av våra webbplatser. Vi samlar också in uppgifter om hur du navigerar på våra webbplatser, vilka sökningar du gör och vilka reseprodukter du är intresserad av.

För att erbjuda kundservice
Vi kan komma att använda dina personuppgifter för kundservice när du t.ex. kontaktar oss med frågor, synpunkter eller reklamationer för att ge dig den service du som kund har rätt till i enlighet med avtal du ingått med NES. Vi kan komma att behandla personuppgifter från dig, så som ditt namn och bokningsnummer, för att kunna fullfölja sådana serviceärenden kopplade till din resa.
För utskick och leverans av information
Vi använder dina personuppgifter för utskick och leverans av information via e-post, sms och/eller telefonsamtal för att kunna fullgöra avtal med dig som kund.
Dina kontaktuppgifter kan även komma att användas för att skicka kundundersökning till dig för att NES ska kunna förbättra och utveckla tjänster.

Marknadsföring
Dina personuppgifter kan även komma att användas för direktmarknadsföring av våra egna och/eller särskilt utvalda samarbetspartners varor och tjänster ska kunna lämna mer personliga och bättre erbjudanden till dig. Behandlingen av dina personuppgifter sker för att fullgöra avtalet med dig och andra berättigade intressen.
Däri ingår att NES bland annat använder personuppgifter för att anpassa nyhetsbrev efter dina preferenser och behov utifrån ditt användarmönster av våra webbplatser För att kunna kommunicera via sociala medier och webbannonsering på andra webbsidor än våra egna webbplatser. Du kan när som helst vid varje marknadsföringsmeddelande avregistrera dig från att erhålla marknadsföring från oss.

Uppfylla författningsreglerade lagkrav
Vi behandlar och sparar dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla gällande förpliktelser enligt lagar och förordningar, till exempel gällande säkerhet, reklamation, redovisning och immigration samt tullkontroll.

Laglig grund
Sammanfattningsvis behandlar vi dina sparade personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig som kund, dvs. att vi ska kunna administrera och leverera din resa. För att vi ska kunna följa lagkrav eller för att det ligger i vårt eller våra samarbetspartners berättigade intresse.
Hur länge sparar vi din information?
Om du har registrerat dig för att få nyhetsbrev från någon av NES varumärken, sparar NES dina personuppgifter så länge som du vill fortsätta ta emot nyhetsbrevet.

Samarbetspartners och IT-leverantörer
NES använder sig av ett antal externa leverantörer som lagrar och hanterar personuppgifter åt oss, så som leverantörer av IT-tjänster och system, webbanalysföretag och betallösningar. Vi kan även komma att dela personuppgiftsinformation med vissa utvalda samarbetspartners för att dessa ska kunna hjälpa oss att anpassa våra erbjudanden och marknadsföring. Vi använder oss även av externa webbföretag för hjälp med funktionalitet på våra webbplatser och dessa företag får tillgång till de personuppgifter du kan ha lämnat i respektive formulär på någon av våra webbplatser.

Webbanalysföretag
För att du som användare ska få en så bra upplevelse som möjligt på våra NES webbplatser använder vi oss av externa leverantörer för att hjälpa till med personifiering, analys av användarbeteenden och användarfeedback på våra webbplatser. De uppgifter som hanteras i dessa fall är primärt uppgifter vi får via hantering av cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.

Dina rättigheter
NES ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning. NES kommer på din egen önskan eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Du lämnar samtycke till hantering av dina personuppgifter i samband med att du använder våra tjänster på någon av våra webbplatser eller via våra varumärken.

Du har rätt att begära tillgång till och rättelse eller i vissa fall radering av dina personuppgifter, begära begränsning av fortsatt behandling av dina personuppgifter samt en rätt att invända mot behandlingen, exempelvis om du på något sätt skulle ifrågasätta om personuppgifter är korrekta eller om behandlingen är laglig. Personuppgiftsansvarig på NES kommer i dessa fall att utföra eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter som sker enligt denna punkt.

Du har rätt att, genom en skriftligt undertecknad ansökan erhålla ett registerutdrag från NES om bland annat vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, vilka ändamål som finns för behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut till. Registerutdraget lämnas på begäran och är gratis en gång per år.
Om du av någon anledning inte vill att NES behandlar dina personuppgifter för t.ex. marknadsföring har du alltid rätt att när som helst återkalla ditt samtycke/godkännande och/eller avregistrera dig. När NES har mottagit din återkallelse kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för de ändamål du lämnade ditt samtycke om inte annat krävs enligt lag.
Du har rätt att inlämna klagomål till Datainspektionen om du anser att NES på något sätt behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddslagstiftning. Läs mer om dina rättigheter på www.datainspektionen.se.

Hur skyddar vi din information?
Som besökare, användare och kund till NES ska du alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. NES har vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.
Emellanåt kan vi komma att utföra ändringar i vår personuppgiftspolicy. Vi kommer vid dessa tillfällen att lägga upp en uppdaterad policy på vår webbsida. Vänligen besök vår webbsida regelbundet för uppdateringar.